Projekt "Bądź jak Kowboj" zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu strzelectwa i pierwszej pomocy. Szkolenia będą realizowane w siedzibie stowarzyszenia "Sokolni", strzelnicy "Sokół" oraz poprzez zorganizowanie mobilnego centrum szkoleniowego w każdym dowolnym miejscu.
W naszym za
łożeniu projekt ma być kontynuowany nawet po zakończeniu projektu w roku 2022, chcemy aby jego efekty były widoczne i możliwe do wykorzystania przez dłuższy czas
w ramach dzia
łalności statutowej naszego Towarzystwa.
Zorganizujemy strzelecki memoria
ł Zbigniewa Matysiaka ps. "Kowboj" upamiętniający Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego działających na terenie powiatu Kraśnickiego
i województwa Lubelskiego.
Zorganizujemy festiwal gimnastyczny nawi
ązujący do wydarzeń organizowanych przez TG Sokół z okresu
XX wieku czyli gimnastyki synchronicznej.
Wszelkie dane widoczne na plakacie. 

 

 

Zrzutka: Broń dla Sokoła

Najnowsze