Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie i Garbowskie Gniazdo Sokoła zapraszają na II otwarty spływ kajakowy Sokoła 2015. 14 km dolnym odcinkiem rzeki Bystrzyca – od Sobianowic, z zakończeniem na rzece Wieprz w Zawieprzycach. Spływ odbędzie się w sobotę 5 września 2015 r.

W programie:

11.00 – zbiórka uczestników na przystanku autobusowym przy moście na Bystrzycy w Sobianowicach
(dojazd od Lublina: ul. Turystyczna – Wólka-Turka - skręt na Leonów – Sobianowice za mostem na Bystrzycy,
dojazd od strony Niemiec: Leonów – Dziuchów – Sobianowice przed mostem na Bystrzycy),

11.15 – odprowadzenie samochodów do Zawieprzyc;

12.00 – rozpoczęcie spływu k. mostu w Sobianowicach;

ok. 13.30 – odpoczynek na brzegu rzeki za Charlężem Kolonia;

ok. 16.00 – zakończenie spływu na rzece Wieprz, obok zamku w Zawieprzycach należącego w XVII w. do przyjaciela króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Chocimia w 1673 r. i Wiednia w 1683 r., Atanazego Miączyńskiego.

 

Koszt udziału w spływie: wynajem kajaka z transportem – 30 zł od osoby.
Opłata obejmuje: dostarczenie właściwej jakości 2-osobowych kajaków z wiosłami i kapoków ochronnych dla wszystkich uczestników oraz ich odbiór po zakończeniu spływu, przewiezienie kierowców z Zawieprzyc do Sobianowic, po odprowadzeniu samochodów przed spływem.

Uczestnicy odpowiadają za zwrot pobranego sprzętu i wyposażenia oraz mają obowiązek stosować się do poleceń komandora spływu i ratowników „Sokoła”.

Zgłoszenia udziału w spływie przyjmuje: Zdzisław Niedbała, komandor spływu, kom. 603 867 457

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH!